• Komornik Sądowy

  przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

  Sławomir Hosiawa

  Komornik Sądowy

  przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

  Sławomir Hosiawa

Sygn. akt
Km 14/16, Km 378/17

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 117 odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości


Przedmiot/-ty licytacji:

 1. dz. ewid. nr 5478 obszaru 0,0841 ha, położona w Maniowach, ul. Słowackiego 12, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze:   NS1T/00034320/0, stanowiąca własność dłużników: Kapuśnik Zofia w 3/4 części oraz Kapuśnik Wojciech w 1/4 części

  Cena wywołania: 222.075,00

  Wartość szacunkowa: 296.100,00

  http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=3810670
  Zdjęcia Położenie nieruchomości

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 29.610,00 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.
Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2018-06-20 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 854/17 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą  uprawomocnienia się Postanowienia o przysądzeniu własności.

Miejsce licytacji


Pobierz obwieszczenie

Download

Aktualności

KOMORNIK SĄDOWY
PRZY SĄDZIE REJONOWYM W NOWYM TARGU
SŁAWOMIR HOSIAWA

Adres

Rynek 5, I p.
34-400 Nowy Targ

Kontakt

tel.: +48-18-541-61-06
komórkowy: 693-379-703

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto

BANK PEKAO S.A. O/NOWY TARG
15 1240 5136 1111 0000 5221 8037
code of SWIFT: PKOPPLPW

Dawniej: KOMORNIK SĄDOWY REWIRU I PRZY SĄDZIE REJONOWYM W NOWYM TARGU