• Komornik Sądowy

  przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

  Sławomir Hosiawa

  Komornik Sądowy

  przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

  Sławomir Hosiawa

Sygn. akt
Km 168/16 i inne

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza nr I w Nowym Targu Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się

druga licytacja nieruchomości


Przedmiot/-ty licytacji:

 1. dz. ewid. nr 4309/3, obszaru 0,2200 ha, zabudowana budynkiem gospodarczo-garażowym w trakcie realizacji, położona w Jabłonce, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00140610/6

  Cena wywołania: 454.900,00

  Wartość szacunkowa: 909.800,00

  http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=3565019
  Zdjęcia

   

  Opis nieruchomości

  Stan otoczenia, lokalizacja nieruchomości

  Nieruchomość położona jest w Jabłonce, gmina Jabłonka, powiat nowotarski. W rejestrze ewidencji gruntów oznaczona jako działka ewidencyjna nr 4309/3 o pow. 2200 m2, z obrębu 0002 Jabłonka, jedn. ewidencyjna: 121105_2 Jabłonka. Częścią składową nieruchomości jest budynek gospodarczo – garażowy. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Targu – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr NS1T/00140610/6.

  Stan zagospodarowania nieruchomości

  Opis gruntu

  Grunt stanowi działka ewidencyjna nr 4309/3 o pow. 2200 m2, położona w Jabłonce, gmina Jabłonka, powiat nowotarski.

  Nieruchomość położona w terenie płaskim częściowo zmienionym w trakcie wykonywania procesu inwestycyjnego (po wykonanych częściowych robotach ziemnych). Działka o proporcjach boków umożliwiający racjonalne wykorzystanie całej powierzchni gruntu. Nieruchomość zabudowana murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym budynkiem gospodarczo – garażowym w trakcie realizacji, nieogrodzona. Nieruchomość uzbrojona w przyłącza sieciowe: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne. Dojazd do nieruchomości od dwóch dróg gminnych ozn nr ew. 4332 oraz nr ew.4308/1. Nieruchomość zlokalizowano w odległości:

  • bezpośrednio przy drogach gminnych,
  • ok. 1,2 km od obiektu urzędu gminy,
  • ok. 1,0 km od obiektów handlowo – usługowych,
  • ok. 1,0 km od drogi krajowej.

  Opis części składowych

  Częściami składowymi nieruchomości jest:

  • budynek gospodarczo – garażowy.
  Budynek gospodarczo – garażowy

  Obiekt parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, murowany w technologii tradycyjnej, położony w Jabłonce, gmina Jabłonka, powiat nowotarski.

  Budynek gospodarczo – garażowy to obiekt w trakcie budowy, nie oddany do użytkowania, budowa rozpoczęta w 2013 r. W części parteru budynek użytkowany jako sklep z częściami i akcesoriami motoryzacyjnymi. W piwnicy znajdują się pomieszczenia wykorzystywane m.in. jako magazyn części zamiennych. Do wykonania w obiekcie pozostają m.in.: kondygnacja poddasza, konstrukcja i pokrycie dachowe, instalacja centralnego ogrzewania oraz częściowo elektryczna, elewacja oraz roboty zewnętrzne i wykończeniowe w budynku, a także prace remontowo-budowlane w związku z obecnym stanem budynku.

  Obiekt murowany z elementów ceramicznych oraz pustaka; strop i schody żelbetowe; dach (docelowo) konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką; stolarka okienna i drzwiowa PCV oraz aluminiowa; na podłogach płytki ceramiczne lub wylewka, w zależności od pomieszczeń; ściany wymalowane farbami emulsyjnymi.

  Budynek posiada instalacje: wod – kan, elektryczną, alarm, centralnego ogrzewania do wykonania. Powierzchnia użytkowa budynku, została określona na podstawie pomiaru bezpośredniego, dokonanego w trakcie oględzin nieruchomości, tj. w dniu 07.03.2017 r., która wynosi 1117,95 m2.

  Program funkcjonalny budynku gospodarczo – garażowego:

  PIWNICA
  • pom. gospodarcze 18,50 m2
  • korytarz 11,10 m2
  • pom. gospodarcze 9,99 m2
  • pom. gospodarcze 9,85 m2
  • pom. gospodarcze 248,64 m2
  • pom. gospodarcze 50,49 m2
  PARTER
  • sklep 362,85 m2
  • komunikacja 3,63 m2
  • wc 2,44 m2
  • pom. rekreacyjne 87,49 m2
  • kuchnia 11,25 m2
  • biuro 14,85 m2
  • komunikacja 2,64 m2
  PODDASZE UŻYTKOWE
  • pom. gospodarcze 290,50 m2
  • komunikacja 24,63 m2

  Pow. użytkowa budynku przyjęta do obliczeń (powierzchnia porównawcza) została określona wg poniższego zestawienia:

  • piwnica: 348,57 m2
  • parter: 478,88 m2
  • poddasze użytkowe: 290,50 m2

  Łącznie: 1117,95 m2

  UWAGA!

  Zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i dokumentacją projektową budynek gospodarczo – garażowy to obiekt o parametrach:

  • pow. zabudowy: 405,00 m2
  • pow. użytkowa: 755,50 m2
  • kubatura: 2505,60 m3

  Biorąc pod uwagę fakt odnotowania istotnych różnic pomiędzy projektem a stanem istniejącym (w tym też różnicy wielkości powierzchni użytkowej) do celów wyceny przyjęto dane z pomiarów własnych inwentaryzacyjnych przeprowadzonych w dniu wizji tj. w dniu 07.03.2017 r.

  Wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości.

  Przeznaczenie wycenianej nieruchomości określono na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Jabłonka nr XXVIII/240/2005 z dnia 18 czerwca 2005 r. z późń. zm., przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach:

  • MU – tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług.

   

   

  Położenie nieruchomości

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w kwocie 90.980,00 zł. Wpłaty rękojmi można dokonać w kancelarii Komornika w gotówce lub na rachunek bankowy Komornika Sądowego nr 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek, termin uiszczenia rękojmi przyjmowany jest na dzień uznania wpłaty na rachunku Komornika.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc).
Nieruchomość można oglądać w dniu 2019-06-27 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się Postanowienia o przysądzeniu własności.

Miejsce licytacji


Pobierz obwieszczenie

Download

Aktualności

KOMORNIK SĄDOWY
PRZY SĄDZIE REJONOWYM W NOWYM TARGU
SŁAWOMIR HOSIAWA

Adres

Rynek 5, I p.
34-400 Nowy Targ

Kontakt

tel.: +48-18-541-61-06
komórkowy: 693-379-703

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto

BANK PEKAO S.A. O/NOWY TARG
15 1240 5136 1111 0000 5221 8037
code of SWIFT: PKOPPLPW

Dawniej: KOMORNIK SĄDOWY REWIRU I PRZY SĄDZIE REJONOWYM W NOWYM TARGU